Анкета
В какви обучения, провеждани в библиотеката, бихте се включили?

начална компютърна грамотност
1.78% - 21
езикови
4.24% - 50
друго
50.13% - 591

Гласували: 1179

© iLib  Прима-Софт