Своден каталог на редки и ценни издания

Своден каталог старопечатни, редки и ценни издания – Своден каталог на редки и особено значими колекции от фонда на РБ “П.Р.Славейков” – В. Търново; НБ “Ив. Вазов” – Пловдив; РБ “Е. Попдимитров” – Кюстендил; РБ “П. Стъпов” – Търговище, с цел изграждането на пълнотекстови бази данни от ръкописните и старопечатни библиотечни сбирки, за да се запазят, съхранят и популяризират уникалните колекции, притежавани от българските библиотеки

© iLib  Прима-Софт