Исторически музей

гр. Панагюрище 4500

ул. „Райна Княгиня” 26

телефон: 0357 6-20-12 – директор

телефон: 0357 6-37-12 – уредници

е-mail: histmuzpan@abv.bg

http://museumpan.com

 
   

     Историческият музей в Панагюрище е създаден на базата на музейната сбирка, организирана и открита през месец май 1943 г. в читалище „Виделина”. Днешният исторически музей в Панагюрище е създаден на 20.01.1951 г. и е утвърден с решение на Колегиума на Комитета по култура и изкуство от 27.12.1966 г. Той е научен и културно-просветен институт, осъществяващ опазването и съхраняването на паметниците на културата в Панагюрската община. Изследва, документира и представя културни ценности с познавателна и естетическа цел. По профил музеят е общоисторически с Природонаучен отдел и съхранява във фондовете си над 18 000 музейни единици.

 

 

© iLib  Прима-Софт