1944 - 1970

История на библиотечното дело в Панагюрище

1944 – 1970 год.

 

 

1951 – Основава се първият литературен кръжок при читалището на името на панагюрсия поет Богдан Овесянин. Председател на кръжока е Недьо Горинов. Кръжокът се наложи на вниманието на нашата общественост със своите публични четения, срещи с писатели, с гостувания в местния и окръжен вестник с творби на своите членове, както и с издадения лист от 8 страници в памет на своя патрон.[1]

 

1955 – Народно читалище “Виделина ” е провъзгласено за образцово. Действителните и спомагателните членове са около 1400, библиотеката притежава 31 000 тома книжен фонд. Този период е свързан с работата на библиотекрката Тинка Юрукова. Тя е родена на 01 март 1921 год. в с. Белица, но се омъжва за панагюреца Рад Деянов Юруков. Две години е учителка в с. Оборище , а от края на 1948 г. до пенсионирането си работи като библиотекар в читалище “Виделина”. Библиотеката е разположена в партера на читалищния театър дом.паметник, но подходящо място за съхраняване на непрекъснато обогатяващия се фонд няма. До 1976 год. е главен библиотекар и успява да създаде школа от свои заместнички като Стоянка Ракова, Паца Байрякова и Мария Загорова. Мечтата на Тинка Юрукова е да види читалищния книжен фонд в нова и функционална сграда, отговаряща на високите изисквания на библиографската наука. Защото книгите също притежават душа, те са опредметените послания на Словото, чрез което общуваме, мечтаем, радваме се или тъгуваме. И ако днес Панагюрище има просторна и красива библиотека – значима е заслугата на Тинка Юрукова.[2]

 [1] Ат. Сугарев и др. 100 години Народно читалище Виделина Панагюрище 1865-1965, 1965, с. 87.

[2] Б. Ангелов, Виделина: 140 години от рождението на панагюрското читалище, 2005, с. 62.

 

© iLib  Прима-Софт