Читалище "Виделина - 1865"

гр. Панагюрище 4500

площад „20-ти април” 2

п. к. 75

телефон: 0357 6-20-02

телефон: 0357 6-29-01

е-mail: videlina_1865@abv.bg

http://www.videlinapan.com

 
   

     Читалището е създадено на 27 юли 1865 година по идея на Петър Карапетров. Читалищното настоятелство е в основата на подготовката и провеждането на Априлското въстание от 1876 година.

     През годините читалището е в основата на културния живот в града и общината. Театралните, танцовите, певческите състави и школи формират значимостта на Читалище „Виделина”. То разгръща всички форми на културно-просветна дейност, които функционират и днес.

 

 

© iLib  Прима-Софт