Краезнание

Краезнание - Аналитични библиографски описания на статии и материали за град Панагюрище, околните местности, исторически и туристически забележителности, селища, включени в територията на общината, видни личности, допринесли за нейното духовно и икономичиско развитие. Описани са статии от местния, областния и национален периодичен печат, части от книги, годишници и периодични сборници. Базата се попълва системно от 2005 год. насам, не включва цялата информация от традиционните картотеки в отдел Краезнание и е в процес на доизграждане.

© iLib  Прима-Софт