Попитай библиотекаря

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
Проверка:
15 минус 3  =  Запишете резултата
 

 

 

Услугата Попитай библиотекаря Ви дава възможност:

 

1. Да заявите библиотечни документи, с които  библиотеката разполага. Търсените от Вас заглавия може да намерите в Електронен каталог - книги и да поръчате като попълните поле Вашият въпрос по горе. До края на следващия работен ден ще получите отговор по електронна поща, уточняващ:

  • в кой отдел на библиотеката ще намерите заявените библиотечни документи;
  • могат ли да се заемат за дома или се ползват само на място в читалните зали;
  • възможността да ви бъдат предоставени по МЗС;
  • периодът, за който ще ви бъдат запазени.

 

2. Да получите копие от интересуваща ви статия или материал, свързани с края, информация за който ще намерите в база Краезнание.

 

Заявените библиотечни документи се получават на място в библиотеката.

 

Услугата се предоставя на читатели с актуален читателски абонамент. За да се регистрирате или подновите читателския си абонамент, трябва да дойдете лично, на място в библиотеката.

 

3. Да предложите за закупуване заглавия, които бихте искали да прочетете, но библиотеката не притежава.

4. Да ви се изготви писмена тематична справка по дадена тема

5. Въпроси, свързани с обслужването на читателите, работата на библиотеката, културни мероприятия.

 

 

© iLib  Прима-Софт