Своден каталог читалищни библиотеки

Своден каталог читалищни библиотеки - включва библиографска информация за книгите, постъпили в седемте читалищни библиотеки, намиращи се на територията на община Панагюрище и включени в системата на Централизирано комплектуване. Базата съдържа информация за книгите, постъпили във фонда от 1996 год. насам.

© iLib  Прима-Софт