Ние спазваме правилата

 

  • Всеки, който има желание и обича да чете може да стане читател на библиотеката.
  • Регистрацията/Записването става с лична карта на родител.
  • На записалите се деца се издава читателска карта, която е лична и се ползва само от този, на когото е издадена.
  • Наведнъж могат да се вземат най-много 5 книги.
  • Заетите книги трябва да се върнат най-много след 30 дни.
  • Ако не сте прочели заетите книги за определения срок, той може да бъде удължен от библиотекаря.
  • НАЙ-ВАЖНОТО ПРАВИЛО Е  да се пазят книгите чисти, да не се драска по тях, да не се подчертават, изрязват или прегъват страниците.
  • За книгите от библиотеката носи отговорност този, който ги е взел и на когото са записани.
  • Затова, не преотстъпвайте заетите от Вас книги на друго дете. Нека то дойде да си вземе.
  • Деца, скъсали или изгубили книги трябва да съобщят това на библиотекаря и да закупят същата или сходна по съдържание и стойност книга.

 

© iLib  Прима-Софт