Публикации в периодични издания и сборници

 

 

 1. Дринов, Стоян

  Ах, ти си сам : Стихотворение / Стоян Дринов // сп. Листопад, г. ІІ, кн. 12-13, 1 април 1920 г.


   

 2. Дринов, Стоян

  Балканът : [Стихотворение] / Стоян Дринов. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 5, 3 февр. 1968, с. 4.

   

 3. Дринов, Стоян

  Животът на човека : Поема /  Стоян Дринов.  // Р о д н а   р е ч , 2003, N 4, с. 44


   

 4. Дринов, Стоян

  Животът на човека : [Поема] / Стоян Дринов. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 5, 7 февр. 2008, с. 5.

   

 5. Дринов, Стоян

  Майстор славен : [Стихотворение] / Стоян Дринов. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 5, 29 ян. 1983, с. 6.

   

 

 


 

© iLib  Прима-Софт