Работа с доброволци

Да си доброволец означава:                                     

  • да вярваш в каузата, която си избрал;
  • безвъзмездно да даряваш своя труд и в замяна да придобиваш знания и опит;
  • да прекарваш времето си в дейности, които са приятни, полезни и в много случаи забавни;
  • да имаш възможност за нови запознанства с хора и места;
  • да се развиваш и придобиваш нови умения.

Доброволци могат да бъдат: учители, ученици среден и горен курс, студенти, членове на обществени организации, пенсионери и всички, които желаят да се включат.

Примерни дейности за доброволен труд:
- участие в подготовката и провеждането на културни прояви – срещи, представяния, празници, конкурси, състезания, кампании;
- подготовка на материали за уебстраницата на библиотека „Стоян Дринов” и Детския отдел – информация за автори и книги, известни личности и исторически събития;

 - редакция на текстове, превод от/на английски език;
- фото или видео заснемане и отразяване на събития;
- работа в библиотеката – техническа обработка на книги, компютърен набор на текстове, сканиране и обработка на текстове и снимки и др.;
- работа с деца – ръководство на творчески работилници (изкуства, творческо писане, дебати);
- ръководство и провеждане на обучения по начална компютърна грамотност за деца и възрастни; по компютърна графика и др.;
- събиране на информация в мрежата;
- изготвяне на презентации по дадена тема;
- експертна помощ;
- набиране на средства.

Да си доброволец е въпрос на личен избор.

Ако искаш да бъдеш наш доброволец, попълни нашето Заявление за доброволец

Благодарим ти, че избра да даряваш своя труд на библиотека „Стоян Дринов” и нейните каузи!

© iLib  Прима-Софт