Елена Николай

ЕЛЕНА НИКОЛАЙ

(24 януари 1905 – 23 октомври 1993)

 

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО Й

(Библиографски указател)

 

 

 

 

Изготвил : М. Карамаринова

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1.

Книги

 

2.

Части от книги

 

3.

Статии в периодични издания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Публикации в други периодични издания (1955 – 2005 год.)

 

5.

Роли

 

 

 

 

 

 

 

6.

Международен конкурс за млади оперни певци на името на Елена Николай

 

 

 

 

 

 

Свали като pdf (444KB)

 

За изготвяне на указателя са използвани материали от отдел “Краезнание” на ОБ “Ст. Дринов” – Панагюрище, РБ “Н. Фурнаджиев” – Пазарджик, Флоров, В. Намерени материали : [Книги, статии, записи] / Състав. Венелин Флоров. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха: 101 години Елена Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 116-126 : 8 л. сн..

 

      Книги

 

     1.  Абаджиев, Александър Маринов

         Елена Николай : Най-великото мецосопрано на ХХ век / Александър Абаджиев. – 

          София : Изток-Запад, 2011. - 120 с. : с ил. ; 21 см


                                                                            782.1.071.2(497.2)(092)+92Николай, Елена

         Елена Николай псевдоним на бълг. оперна певица Стоянка Савова Николова

        Съдържа и Златото на Панагюрище : Предг. към изд. на итал. ез

 

2.  Абаджиев, Александър Маринов

         Юбиляри на 1 век : Любен Минчев, Тодор Мазаров, Елена Николай, Цветана  

     Табакова, Илка Попова, Христо Бръмбаров / Александър Абаджиев. - София : Национална

     опера и балет; Съюз на българските музикални и танцови дейци, 2006. - 62 с. : с портр. ; 23  

     см
                                                                                                782.1.071.2(497.2)(092)+92(497.2)
 

 3.  Abadziev’ Aleksandar Marinov
          Elena Nicolai [К] : Il piu grande mezzosoprano del ventesimo secondo / Alexander Abagiev :  

     Trad. di Zhana Ivanova. - Sofia : Iztok-Zapad, 2012. - 120 p. : ill., portr. ; 23 cm
                        7                                                      782.1.071.2(497.2)(092)+92 Николай, Елена
          Елена Николай псевдоним на бълг. оперна певица Стоянка Савова Николова

 

        4.  Бенчев, Иван

                Горчивата чаша на успеха : 101 години Елена Николай / Иван Бенчев . - София : Унив.   

            изд. Св. Климент Охридски, 2006 . - 128 с., 8 л. фотогр. ; 24 см + 1 CD

                                                                                    782.1.071.2(497.2)(092)+92 Николай, Елена

                Съдържа и Година на величие / Христо Едрин, Дора Карагяурова, Иван Бенчев ;

            Намерени материали / Състав. Венелин Флоров

     

       5 . Карапетров, Константин Петров

                Елена Николай : [Моногр.] / Константин Карапетров . - София : Музика, 1969. - 198 с.

                                                                                                                 78(092)+92 Николай, Елена

                Елена Николай - псевд. на Стоянка Савова Николова

 

        6.  Карапетров, Константин Петров

                   Елена Николай : [Моногр.] / Константин Карапетров . - 2. прераб. и доп. изд. - София :

             Музика, 1983. - 155 с.

                                                                                                                 78(092)+92 Николай, Елена

                Елена Николай - псевд. на Стоянка Савова Николова.

 

        7.  Nicolai, Elena

          La mia vita fra i grandi del melodramma. - Parma, Azzali, 1993. с. 200 p..

 

 

 

 

 

 

   

 Части от книги

 

     1.  Абаджиев, Александър

         Българо-италианката : Елена Николай / Александър М. Абаджиев. // Абаджиев,   

     Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX век / Александър  

     Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 10-11.

                        

     2.  Абаджиев, Александър

               В Консерваторията “Джузепе Верди” : [Елена Николай в Милано] / Александър М.

          Абаджиев. // Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX век

          / Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 29-34 : със сн..

              Съдържа сн. на Миланската консерватория. 

 

    3.  Абаджиев, Александър. 

         Елена Николай (24 януари 1905 - 23 октомври 1993) / Александър Абаджиев // Абаджиев,

    Александър. Оперните звезди на България / Александър Маринов Абаджиев. - София :

   Изток-   Запад, 2008, с. 45 – 56: със сн.

           Биогр. данни за оперната певица Елена Николай (Стоянка Савова Николова), род. В

    с. Церово.

 

     4.  Абаджиев, Александър. 

              Елена Николай /Александър Маринов Абаджиев // Абаджиев,  Александър. Иван Вульпе :

          Основоположникът / Александър Абаджиев. - София : [Изд. авт.], 2009, с. 20-21 : със сн.

               

     5.  Абаджиев, Александър

                Записите ... : [Музикалното наследство на Елена Николай] / Александър М. Абаджиев.

           // Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX век

           / Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 52-58 : със сн.

                Съдържа сн. на Елена Николай, 1945 г. и 1957 г.; Елена Николай в ролята  на Федора от

          едноименната опера на Умберто Джордано; Рената Тебалди (1922-2004).

 

       6.  Абаджиев, Александър

                 Изгонването ... и триумфално завръщане в Ла скала : [Елена Николай на сцената на Ла

           Скала за сезон 1951-1952 год.] / Александър М. Абаджиев. // Абаджиев, Александър. Елена

           Николай : Най-великото мецосопрано на XX век / Александър Абаджиев. - София : Изток-

           Запад, 2011, с. 74-77 : със сн.

                Съдържа сн. на Ла Скала ; Елена Николай в ролята на Улрика в Бал с маски от Верди. 

 

       7.  Абаджиев, Александър

                  Как се разпява една велика певица? : [Гастролите на Елена Николай в Софийската опера

            през 1956 и 1961 год.] / Александър М. Абаджиев. // Абаджиев, Александър. Елена

            Николай : Най-великото мецосопрано на XX век / Александър Абаджиев. - София : Изток-

            Запад, 2011, с. 89-107 : със сн.

                  Съдържа сн. на Елена Никола с посвещение на учителя г-н Кръстев; Елена Николай в

            ролята на Азучена в Трубадур от Верди. 

                                             

      8.  Абаджиев, Александър

                 Какво разказа великият Тулио Серафин? : [Спомени на диригента за Елена Николай]

           / Александър М. Абаджиев. // Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото

           мецосопрано на XX век / Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 78-89 :

            със  сн.

                  Съдържа сн. на Тулио Серафин, Аурелиано Пертиле, Бениамино Джили ; Елена Николай

           в ролята на Адалджиза в Норма от Белини; в ролята на Сантуца в Селска чест от

          Маскани ; в ролята  на Кармен от едноименната опера на Бизе

                                                

       9.  Абаджиев, Александър

                  Подадена ръка на Мария Калас : [Премиера на Джокондата на Арена ди Верона]

            / Александър М. Абаджиев. // Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото

            мецосопрано на XX век / Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 67-69 :

            със сн.

                  Съдържа сн. на Елена Николай в ролята  на Лаура, Мария Калас в ролята на Джоконда

            в постановка от 1952 г.; Арена ди Верона. 

 

    10.   Абаджиев, Александър

                   Преломната 1963 година : [Елена Николай в киното] / Александър М. Абаджиев. //

            Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX век /

            Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 107-111 : със сн.

 

    11.  Абаджиев, Александър

                  Първо завръщане в родината : [Трубадур и Аида на Софийска сцена] / Александър М.

            Абаджиев. // Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX  

            век / Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 59-66 : със сн.

                 Съдържа сн. на Елена Николай в ролята  на Амнерис в Аида - Арена ди Верона, 1954

            г.; с дъщеря си - Мария-Аурора; съпругът на Елена Николай – д-р Андреа Маджо с дъщеря

            им. 

 

     12. Абаджиев, Александър

           Раждането на таланта : Елена Николай / Александър М. Абаджиев. // Абаджиев,

    Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX век / Александър

    Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 12-16 : със сн..

                  Съдържа сн. на родителите - Парашкева и Саво Николови. 

                                              

     13.  Абаджиев, Александър

                   Редом с великите : [Турнета на Елена Николай] / Александър М. Абаджиев. //

            Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX век /

            Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 47-51 : със сн.

                  Съдържа сн. на Театро алла Скала; Елена Николай в ролята на Ортруд в Лоенгрин

            на Вагнер; в ролята на Еудосия в Пламъкът на Респиги. 

 

      14.  Абаджиев, Александър.

                  След киното идват ... народните песни : [Интервю с Елена Николай, публикувано във в.

            Народна култура 1978 год.] / Александър М. Абаджиев. // Абаджиев, Александър. Елена

            Николай : Най-великото мецосопрано на XX век / Александър Абаджиев. - София : Изток-

            Запад, 2011, с. 111-119 : със сн.

                  Съдържа сн. на Елена Николай в студиото на БНР; Елена Николай в ролята на Ортруд

            в Лоенгрин от Вагнер. 

                                               

 

      15.  Абаджиев, Александър.

                    Страници за Панагюрище : [Ученическите години на Елена Николай] / Александър М.

             Абаджиев. // Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX

             век / Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 16-28 : със сн.

                    Съдържа сн. на училището, в което е учила; учителят Стоян Керин; с майка си

             Парашкева в дома на ул. Локатели - Милано

                                                                                                

      16.  Абаджиев, Александър

                   Съдбовната 1934 година ... или как се роди Елена Николай / Александър М. Абаджиев.

             // Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX век /

             Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 34-47 : със сн.

                  Съдържа сн. на Оперния театър Сан Карло в Неапол; Дома на ветераните на

             оперното изкуство; Елена Николай в Самсон и Далила от Сен-Санс. 

                                                

       17.  Абаджиев, Александър

                    [Хиляда деветстотин четиредесет и осма] 1948 г. : Скандалът с Франко Абиати :

             [Отстраняване на Елена Николай от сцената на Ла Скала за два сезона] / Александър М.

             Абаджиев. // Абаджиев, Александър. Елена Николай : Най-великото мецосопрано на XX

             век / Александър Абаджиев. - София : Изток-Запад, 2011, с. 70-74 : със сн.

                     Съдържа сн. на Елена Николай, 1948 г. ; Елена Николай в ролята на Адалджиза в

             “Норма от Белини

 

       18.   Бенчев, Иван.

                    Всички пътища водят към Рим (в случая към Милано) : 1929-1930 и други години /

     Иван Василев Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха : 101 години Елена

     Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 14-24.

 

       19.  Бенчев, Иван

         Галерията на безсмъртието или образите на сцената на вековете : [Ролите на Елена

     Николай в операта] / Иван Василев Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха :

     101 години Елена Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с.

     68-82.

 

       20.   Бенчев, Иван

          Голямото завръщане - 1956 год. : "Трубадур", "Аида", концерти, 1961 г. - "Дон Карлос"

     и други изживявания / Иван Василев Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха :

     101 години Елена Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с.

     91-105.

 

       21.   Бенчев, Иван

         "Горчивата чаша на успеха" : Фаталната 1963 г. и други години / Иван Василев Бенчев.

     // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха : 101 години Елена Николай / Иван Бенчев. –

     София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 106-110.

 

      22.   Бенчев, Иван

          Залезът на боговета : [Последните години от живота на Елена Николай] / Иван Василев

     Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха : 101 години Елена Николай / Иван

              Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 111-112.

 

       23.   Бенчев, Иван

          Елена Николай за пеенето : (Гласът е като сграда) / Иван Василев Бенчев. // Бенчев,

     Иван. Горчивата чаша на успеха : 101 години Елена Николай / Иван Бенчев. - София : УИ 

     Св. Климент Охридски, 2006, с. 62-67.

 

       24.   Бенчев, Иван.

          Партньорите : [Алдо Проти, Анселимо Калдзани, Джина Чиня, Анита Черкуети,

     Франко Корели, Рената Тебалди] / Иван Василев Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша

     на успеха : 101 години Елена Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент

              Охридски, 2006, с. 83-90.

 

       25.   Бенчев, Иван

                    Под знака на Водолея : [Стоянка Николава - Елена Николай] / Иван Василев Бенчев. //

     Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха : 101 години Елена Николай / Иван Бенчев. –

     София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 7-13.

 

       26.    Бенчев, Иван

           Пътят към Валхала (Stride la Vampa) : Рио де Женейро, Буенос Айрес, "Арена ди

      Верона", Вагнерова героиня и въобще светът в краката на "Една българка", почти както

      при Вазов / Иван Василев Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха : 101 години

      Елена Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 46-61.

 

       27.    Бенчев, Иван

           Репертоар, театри, диригенти и партньори, придружавали Елена Николай в нейния път

      към безсмъртието : [Роли и записи] / Иван Василев Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата

      чаша на успеха : 101 години Елена Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент

      Охридски, 2006, с. 113-115.

 

        28.  Бенчев, Иван

          Скандалите в "Ла Скала", критиката, ролята на медиите : [Елена Николай в Милано] /

     Иван Василев Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха : 101 години Елена

     Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 40-45.

 

        29.   Бенчев, Иван

           O don fatale, o don crudel ... (Еболи, "Дон Карлос") : Любов, "Ла Скала", войната, София

      и други години / Иван Василев Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха : 101

      години Елена Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 33-39.

 

        30.  Бенчев, Иван

          Regina sarete (Бал с маски) : Скокът - "Вердиана" - спасителката на роли : Новото име

     Елена Николай / Иван Василев Бенчев. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха : 101

     години Елена Николай / Иван Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 25-32.

 

        31.  Бончев, Марин и др. 

              Елена Николай - мецосопрано / Марин Бончев, Христо Нонов. // Бончев,  Марин и др.   

        Български оперни певци в Ла Скала : 1900- 2000 / Марин и др Бончев. -  [София] : Изд.

        авт., 2002, с. 20-26.

                     Истинското име на певицата е Стоянка Николова

 

 32.  Гемиджиев, Георги

                    Елена Николай / Георги Гемиджиев. // Кръстев, Лука и др. Панагюрци - вчера и днес :

              Книга първа / Лука Кръстев, Георги Гемиджиев, Павлина Вайсилова. - Панагюрище :

              Оборище ЕООД, 2007, с. 261-268 : със сн.

                        Биографични данни и сн. за Стоянка С. Николова - мецосопран  

                  

        33.  Гемиджиев, Георги

                     Панагюрци в националната наука, култура и обществен живот : Елена Николай /

              Георги Гемиджиев. // Гемиджиев, Георги. История на Панагюрище : 1878 - 1944. - София

              : Богианна, 2009, с. 538-539 : със сн.

 

        34.   Грозева, Вера

                    Елена Николай / Вера Грозева. // Грозева,  Вера. Срещи и интервюта с три поколения    

              оперни певци / Вера Грозева. - София : Музика, 1981, с. 147-153.

 

        35.   Зографова, Катя

                    Световната панагюрка Елена Николай / Катя Зографова. // Зографова,  Катя.   

               Многоликатабългарка : Забележителни жени от Възраждането до наши дни / Катя

               Зографова.- София : Изток-Запад, 2006, с. 266-277 : със сн.

                    Биографични данни на световната оперна прима, родена в с. Церово (24.1.1905).

               Авт. е известна под името Катя Кузмова-Зографова

 

        36.   Карапетров, Константин

                    Из писмата на Елена Николай до Емил Арсенов / Константин П. Карапетров. //

               Карапетров, Константин. Елена Николай : [Моногр.] / Константин Карапетров. -  

               София : Музика, 1983, с. 147-153.

                    Писмата се намират във фонда на Българската национална филмотека

 

        37.   Пашов, Георги.

                    Елена Николай - Стоянка Николова (1905-1993) / Георги Пашов. // Пашов,  Георги.

               Родени на тази земя : За хората и историята на Пазарджик и областта / Георги Пашов;

               Ред. Донка Коева. - Пазарджик : [Изд. авт.], 2007, с. 132-142.

                    Елена Николай (Стоянка Савова Николова)(24 ян. 1905 г., с. Церово - 23 окт. 1993,

                Милано, Италия) - оперна певица, мецосопрано.

 

        38.  Тихолов, Петко

                   Българки на чужди сцени : Елена Николай / Петко Л. Тихолов. // Тихолов,  Петко.  

               Към  върховете на изкуството : 105 наши и чужди оперни дейци разказват. . / Петко

               Тихолов. - София : Музика, 1979, с. 478-484.

 

        39.   Тихолов, Петко

                    Впечатления от музикалното ни изкуство и публика : [Разговор с Елена Николай на

               6 февруари 1956 год.] / Петко Л. Тихолов. // Тихолов, Петко. Към върховете на

              изкуството / Петко Тихолов. - София : Музика, 1979, с. 487-489.

 

        40.   Тихолов, Петко.

                   Културни постижения на българския народ : [Разговор с Елена Николай на 11

              февруари 1956 год.] / Петко Л. Тихолов. // Тихолов, Петко. Към върховете на

              изкуството / Петко Тихолов. - София : Музика, 1979, с. 485-486.

                                               

        41.  Тихолов, Петко.

                   Мисълта за България никога не ме е напускала : [Интервю с Елена Николай пред

              в. Отечествен фронт] / Петко Л. Тихолов. // Тихолов, Петко. Към върховете на

              изкуството / Петко Тихолов. - София : Музика, 1979, с. 484-485.

                                               

        42.  Чамов, Никола

                   [Деветдесет и една] 91 години от рождението на Елена Николай / Никола Чамов.

              // Чамов, Никола. Сборник научноизследователски избрани научнопопулярни

             икономически и литературни публикации на Никола Йончев Чамов, старши научен

             сътрудник / Никола Чамов. - София : Дафна-кооп, 2003, с. 316.

                  Статията е публикувана и във в. Оборище бр.4/ 1996 г.. 

   

        43.  Флоров, Венелин

                   Намерени материали : [Книги, статии, записи : Библиография] / Състав. Венелин

             Флоров. // Бенчев, Иван. Горчивата чаша на успеха : 101 години Елена Николай / Иван

             Бенчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006, с. 116-126 : 8 л. сн..

 

 

      Статии в периодични издания

    

       в. “Време” – гр. Панагюрище

 

      1.  Ангелова, Радка

               Фотоалбум пази автентичен спомен за Елена Николай : Световноизвестната прима приема

          Панагюрище за роден град / Радка Ангелова. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 35, 3 окт.

          2012, с. 4 : със сн.

                Биогр. бележки за оперната певица Елена Николай (1905-1993), род. в с. Церово; За

         приятелството между нея и Пенка Радова Чуклева (1905-1991) от Панагюрище.

 

2.  Ботева, Ирина

         Пътят до Миланската скала не е дълъг, ама е много стръмен! : 105 год. от рожд. на Елена

    Николай / Ирина Ботева. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 2, 20 ян. 2010, с. 5 : със сн.

      .        Авт. е уредник в Исторически музей - Панагюрище.

 

      3.  Отбелязахме 18 години от смъртта на Елена Николай . // В р е м е 2001, ХIII, N 37, 26 окт. – 1 ноем. 2011,

           с. 8.

                 На 23 октомври се навършиха 18 години от смъртта на една от най-големите оперни

           прими на България Елена Николай (Стоянка Савова Николова)

 

4.  Опашлийски, Жорж

         Елена Николай - великата оперна прима, която до края на живота си се гордееше със  

     съдбовната си връзка с Панагюрище / Жорж Опашлийски. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище)

     N 43, 29 ноем. 2007, с. 5 : със сн.

 

      5.  Перфанова, Мария

               Фотодокументална изложба за Елена Николай / Мария Перфанова. // В р е м е   2 0 0 1 

           (Панагюрище) N 39, 30 окт. 2013, с. 8 : със сн.

                 Изложбата се открива във връзка с Първия международен конкурс за млади оперни

            певци "Елена Николай" в Панагюрище

 

       6.  Радулов, Стоян

                   Непознатата - позната Елена Николай / Стоян Радулов. // В р е м е   2 0 0 1 

             (Панагюрище) N 2, 19 ян. 2005, с. 3 : със сн.

                 100 год. от рожд. Елена Николай; Елена Николай – артистичен псевдоним на Стоянка

             Николова. 

    

       7.  Радулов, Стоян.

                    Изкуството е безкраен лабиринт : Оперната прима Елена Николай / Стоян Радулов.

             // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 3, 25 ян. 2007, с. 6 : със сн.

                    102 год. от рождението на певицата.

 

       8.  Чернева-Калайджиева, Лушка.

                   “Горчивата чаша на успеха” бе представена и в Панагюрище / Лушка Чернева-

             Калайджиева. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 18, 22 май 2008, с. 4 : със сн..

                    Книгата е посветена на 101 години от рожд. на Елена Николай. Автор на книгата е

              Иван Бенчев.

 

       9.  Чернева-Калайджиева, Лушка

                  Иван Бенчев - авторът, който възпя панагюрката Елена Николай / Лушка Чернева-

             Калайджиева. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 14, 10 апр. 2008, с. 6 : със сн.

                  Среща с Иван Василев Бенчев, автор на книгата Горчивата чаша на успеха, посветена

            на Елена Николай.

 

      в. “Знаме” – гр. Пазарджик

 

     1.  Бойчева, Дима 

        Ще поставят барелеф на Елена Николай / Дима Бойчева. // З н а м е, ХIII, N 158, 18 авг.

  2004, с. 9 : със сн.

                  Председателката на сдружение "Мати Болгария" в Париж Йорданка Фрингова (род. в

            с. Церово) е сформирала инициативен комитет за поставяне на читалищната фасада на

           барелеф на известната оперна певица Елена Николай в родното й село Церово.

  

     2.  Бойчева, Дима

       Барелеф на Елена Николай от гипс?! : Никой не се трогна да помогне на инициаторката

   Йорданка Франгова, та гениалната певица да бъде почетена както подобава / Дима

   Бойчева. // З н а м е, ХIII, N 166, 30 авг. 2004, с. 1, 5.

                  На 28 авг. в с. Церово, родното място на оперната певица Елена Николай, е открит

               неин барелеф. Той е дарение от Благотворително дружество "Българо-френска

               взаимопомощ" с председател Йорданка Франгова и е изработен от скулптора Виктор

              Тодоров.

 

     3.  Бойчева, Дима

                    Барелефът на Елена Николай все още от гипс. . . : А през януари се навършват 100

              години от рождението на оперната прима / Дима Бойчева.  (За срам). // З н а м е, ХIII, N

              225, 23 ноем. 2004, с. 7 : със сн.

  

     4.  Бойчева, Дима

                   Елена Николай напуска сцената на върха на славата си : [Биографични данни] / Дима

               Бойчева. // З н а м е, ХV,  N 184, 25 септ. 2006, с. 9.

                    Предстои да излезе книгата на Иван Бенчев "Горчивата чаша на успеха", посветена на

               живота и големия талант на знаменитата оперна певица, родена в село Церово, Елена

               Николай.

 

    5.  Бойчева, Дима

            Пазарджишкият край даде на света и великата Елена Николай / Дима Бойчева. // З н а м е,

              ХVIII, N 15, 25 ян. 2010, с. 15 : със сн.

                   105 години от рождението на голямата оперна певица, примата на миланската "Ла

               Скала"

  

     6.  Вайсилова, Павлина

        Ще носи ли театърът името на Елена Николай? / Павлина Вайсилова. // З н а м е, ХIII, N

               7, 9 февр. 2005, с. 9.

                    Предложението бе внесено в местния парламент през ноември 2004 година.

 

     7.   Великата българка Елена Николай . // З н а м е, XXII, N 205, 25-27 окт. 2013, с. 2 : със сн.

                     Съдържа кратки биографични данни.

 

     8.   Вайсилова, Павлина.

              Гена Димитрова : Гласът на Елена Николай бе могъщ като Балкана / Павлина Вайсилова.

         // З н а м е, ХIII, N 15, 24 ян. 2005, с. 9 : със сн.

                     В Церово и Панагюрище почетоха 100-годишнината от рождението на голямата

               оперна певица. С две снимки - в ролята на Далила и неин портрет (художник Борис   

                Георгиев).

 

    9.   Манолова, Магдалена

              Елена Николай и големите ни певци останаха зад кадър / Магдалена Манолова ;  

          [Интервю на] Мая Петрова. // З н а м е, ХIII, N 15, 24 ян. 2005, с. 9.

                    Авт. е музиколожка и председателка на сдружение "Музей на българската музикална

                култура".

 

    10.  Петрова, Мая 

              Стоянка от Церово става кралица Елена : На 24 януари се навършват 95 години от  

          рождението на певицата Елена Николай / Мая Петрова. // З н а м е, N 14, 21 - 23 ян. 2000, с. 8 :

          със сн.

                   Биографични данни за оперната певица Елена Николай (1905, с.Церово - 1993, Италия).

 

   11.  Стоев, Иван

             За пръв път чувам за барелефа на Елена Николай / Иван Стоев ; [Интервю на] Дима  

        Бойчева. // З н а м е, ХIII, N 160, 20-22 авг. 2004, с. 7.

                   По повод инициативата на г-жа Йорданка Франгова - председател на парижкия клуб

              на сдружение "Мати Болгария" в с.Церово на 28 август да бъде открит барелеф на

              известната оперна певица.

 

в. “Оборище” – гр. Панагюрище

 

      1.  Атанасов, Атанас

           Елена Николай е най- подходящото име за театъра / Атанас Атанасов. // О б о р и щ е

     (Панагюрище), N  38, 20-26 септ. 2007, с. 5.

                Честване 30 години от откриването на Театър дом-паметник в Панагюрище.

 

2.  Бодурова, Галина.

           Елена Николай не е само едно име / Галина Бодурова.  (Духовност). // О б о р и щ е

     (Панагюрище), N 22,  22-28 май 2008, с. 5 : със сн..

                Иван Бенчев представи в Панагюрище своята книга "Горчивата чаша на успеха - 101

          години Елена Николай".

 

3.  Бодурова, Галина

         Филмът Елена Николай - великата, световната, златната : Готов през февруари / Галина

      Бодурова. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 3, 21 ян. 2015, с. 5 : със сн.

               Филмът е по сценарий и режисура на Дочка Кацарева и по случай 110 години от

           рождението на Елена Николай. 

 

 4.   Бодурова, Галина.

           Ще представят книга за оперната прима Елена Николай : Ако театърът в Панагюрище

      носи нейното име, градът може да се превърне в музикален център, убеден е авторът на

      "Горчивата чаша на успеха" / Галина Бодурова.  (Компас). // О б о р и щ е (Панагюрище),

       N  16, 10-16 апр. 2008, с. 8 : със сн..

                 Иван Бенчев - хореограф, роден в София, автор на "Горчивата чаша на успеха : 101

           години Елена Николай, гостува на Панагюрище

 

      5.   Ботева, Ирина.

          Пътят до Миланската скала не е дълъг, ама е много стръмен! / Ирина Ботева. // О б о р и щ е 

    (Панагюрище), N 3, 21 ян. 2015, с. 5 : със сн.

          110 год. от рожд. на Елена Николай

 

6.   Вайсилова, Павлина.

          Почетохме Елена Николай с концерт / Павлина Вайсилова. // О б о р и щ е (Панагюрище),

      N 3, 27 ян. 2005, с. 8.

                Тържествен концерт по повод 100-годишния юбилей на световно известната оперна

           певица Елена Николай.

 

7.   Гемиджиев, Георги

           Елена Николай - легендата, до която се докоснахме : [95 год. от рождението на Елена

      Николай]/ Георги Гемиджиев. // О б о р и щ е (Панагюрище), N 4, 28 ян. 2000, с. 4 : със сн.

                 Биографични данни за именитата оперна певица Елена Николай (Стоянка Николова

            24.01.1905 - 23.10.1993), род. в с.Церово.

 

      8.   Гемиджиев, Георги

                 Навършват се 105 години от рождението на Елена Николай / Георги Гемиджиев. //

           О б о р и щ е (Панагюрище), N 3, 21-27 ян. 2010, с. 5.

                Оперна певиц, родена в с. Церово. Из книгата "Панагюрци вчера и днес : Кн. първа.".

 

      9.    Гемиджиев, Георги

                 Елена Николай: По цял ден пеех на черницата : В деня на музиката две снимки и едно

            писмо ни върнаха към таланта на световно известната актриса / Георги Гемиджиев. //

            О б о р и щ е  (Панагюрище) N 37, 3 окт. 2002, с. 4 : със сн.

                 За връзката на Елена Николай с Панагюрище и писмото, което нейната майка

            Парашкева Николова е написала на Донка Босева, дъщеря на братовчед й Илия Гърбешков.

 

    10.   Георгиева, Румяна

          Елена Николай в Панагюрище / Румяна Георгиева. // О б о р и щ е  (Панагюрище) N 28, 7

     юли 1984, с. 6 : със сн..

 

    11.   Илиев, Ст.

                Наша певица в Миланската скала : [Елена Николай]: Бляскавият успех на една наша

           съгражданка / Ст. Илиев. // О б о р и щ е  (Панагюрище) N 269, 15 март 1940, с. 1 : със сн.

                Елена Николай е творчески псевдоним на Стоянка Николова. 

 

12.   От Панагюрище до Ла Скала : 80 години от рождението на Елена Николай. // О б о р и щ е

        (Панагюрище) N 5, 2 февр. 1985, с. 6 : със сн.

                 Статията е публикувана и във в. Народна култура. -  Съдържа сн. на Елена Николай в

             ролята на Далила от "Самсон и Далила". 

 

    13.  Станчев, Иван

                Панагюрският корен на голямата Елена Николай / Иван Станчев. // О б о р и щ е 

          (Панагюрище) N 2, 20 ян. 2005, с. 5 : със сн.

               100 г. от рожд. на Елена Николай – артистичен псевдоним на Стоянка Николова. 

 

      в. “Пазарджишка Марица” – гр. Пазарджик

 

     1.   Петров, Борислав.

                 Пускат фотоизложба за оперната прима : [Биографични данни] / Борислав Петров. //

           П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XII, N 214, 29 окт. 2013, с. 8.

                 По време на Първия международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай" в

            Панагюрище ще бъде открита фотоизложба за известната оперна певица.

      

     2.  Симеонова, Диди

                Панагюрци пеят за примата на "Ла Скала" / Диди Симеонова.  (Под часовника). //

          П а з а р д ж и ш к а   М а р и ц а, IV, N 14, 20 ян. 2005, с. 4 : със сн.

               Концерт по случай 100-годишнината на световноизвестната оперна прима от

          Миланската  "Ла Скала" Елена Николай (артистичния псевдоним на Стоянка Николова,

          родена на 24 януари 1905 год. в Церово, община Лесичово) ще се проведе в Панагюрище.

              Вж и: В и д е л и н а (Пазарджик), ХV, - 14, 21 ян. 2005, с. 15; О б о р и щ е (Панагюрище),

          CII, - 2, 20 ян. 2005, с. 5

 

 

     Публикации в други периодични издания (1955 – 2007 год.)

 

    1.  Абаджиев, Александър

        "Гнездото" на Елена Николай : 100 години от рождението на великата певица / Александър

  Абаджиев.  (Имена). // Д у м а, ХV, N 23, 28 ян. 2005, с. 17 : със сн.

              Мецосопран, родена в Церово, Пазарджишко - биографични данни, кариера. Честването в

        Церово.

  

     2.  Атанасов, А. 

               Културни вести от Панагюрище / А. Атанасов. // С е п т е м в р и й с к о  з н а м е, N 114,

          21 окт. 1971

              В Панагюрище са заснети кадри от филма "Творчески портрет" за Елена Николай и е

          извършена снимачна работа по филм за Райна Княгиня.

 

     3.   Бонев, Ив.

               Пътят до Миланската скала : Елена Николай – наша гостенка / Ив. Бонев. // Н а р о д н а 

          м л а д е ж,  N 29, 3 февр.1956

 

     4.   Българката Елена Николай - най- добрата Федора на сцената на Миланската скала :

    [Снимка]. // З е м я, Х, N 59, 26 март 1999, с. 8.

                Оперна певица, род. в с.Церово.

 

     5.    Великолепен талант : Елена Николай на 75 години. // С е п т е м в р и й с к о   з н а м е

            (Пазарджик) N 26, 1 март 1980.

 

     6.   Герджиков, Павел

                 Когато пее Сантуца [от операта Селска чест на Пиетро Маскани] : Елена Николай на 80

           години / Павел Герджиков. // Н а р о д н а   к у л т у р а  (София) N 6,7, 7 февр. 1986, с. 5.

                Елена Николай - артистичен псевдоним на Стоянка С. Николова, родена в с. Церово,

           Пазарджишка обл.

 

      7.    Герджиков, Павел

          По повод на една годишнина : [Елена Николай] / Павел Герджиков. // К у л т у р а, кн. 7,

      25 февр. 2003, с. 3

 

       8.  "Горчивата чаша на успеха" от Иван Бенчев е книга, посветена на великата българска

     оперна певица Елена Николай .  (Лавица). // Д у м а, ХVIII, -10 ян. 2007, с. 18 : със сн.

  

       9.   [Двадесет и четвърти] 24 януари 1905 . (Български летопис). // Д е м о к р а ц и я, ХIII,

      N 20, 24 ян. 2002, с. 24.

               Родена Елена Николай (псевдоним на Стоянка Николова), оперна певица, с. Церово,

            Пазарджишка обл..

 

     10.  Даневски, Симеон

                Сърцето ми търси други върхове ... : Елена Николай за себе си, за музиката, за България

            / Симеон Даневски. // В е ч е р н и   н о в и н и   ( н е д е л н о   и з д . )  (София) N 5, 7 февр.

            1982.

                  Елена Николай - артистичен псевдоним на Стоянка С. Николова, родена в с. Церово,

            Пазарджишка обл. 

  

     11.  Димитров, Г.

                 Трубадур с Елена Николай / Г. Димитров. // З е м е д е л с к о  з н а м е, N 2941, 11 февр.

            1956.

 

      12.  Дончева, Стефка

                 Искам пред мен и журито да стои българското знаме : Днес се навършват 90 г. от

             рождението на великата бълг. оперна певица [Елена Николай] / Стефка Дончева. // Д у м а,

             VII, N 20, 24 ян. 1996, с. 9.

 

       13.  Дърваров, С.

                  Великата Елена Николай : По повод 95 г. от рождението й / С. Дърваров. // П р о  и 

              А н т и, N 2, 14-20 ян. 2000, с. 11.

 

       14.  Дърваров, С.

                  Голямата Елена Николай : 95 г. от рождението й / С. Дърваров. // П р е л о м, N 11, 21

             март 2000, с. 5.

 

       15.  Дърваров, С.

                  Голямата Елена Николай / С. Дърваров. // П р о  и  А н т и, N 35, 3 септ. 2003, с. 10, 28.

 

      1 6.  Зографова, Катя

                  Световната панагюрка : [Оперната прима Елена Николай]  / Катя Кузмова-Зографова //

             В е з н и, 2003, кн. 5, с. 41-46.

                  Авт. е известна като Катя Кузмова-Зографова

 

       17.  Зоински, Илия

                  Щастлив юбилей : Именитата българска певица Елена Николай навърши 70 години. /

             Илия Зоински // С е п т е м в р и й с к о   з н а м е  (Пазарджик) N 11, 28 ян. 1975.

 

       18.  Енева, Татяна

                   Елена Николай проправи пътя на оперната ни слава : В книгата "Горчивата чаша на

             успеха", посветена на родната примадона, авторът Иван Бенчев описва живота и бляскавата

             кариера на голямата певица. На върха на славата си тя слиза от сцената, за да се снима във

             филмите на известни италиански режисьо / Татяна Енева.  (На музиклания Олимп). //

             В с и ч к о за ж е н а т а, N 37, 14 септ. 2006, с. 32.

                  Биография на Елена Николай (Стоянка Николова)- родена (24.01.1905-23.10.1989) в

             с.Церово, Пазарджишко.

 

       19.  Карапетров, Константин

                   Елена Николай : Артистът и човекът / Константин Карапетров. // Н а р о д н а   к у л т у р а 

              (София) N 3, 18 ян. 1975, с. 5.

 

       20.  Карапетров, Константин

                  Неповторимата Елена Николай  : [Ч. 1]  / Константин Карапетров // М у з и к а. В ч е р а.

             Д н е с, 2001, кн. 6, с. 48-53, 59-79.

 

      21.  Карапетров, Константин

                  Неповторимата : [Елена Николай : Ч. 2] / Константин Карапетров // М у з и к а. В ч е р а.

             Д н е с, 2002, кн. 1, с. 69-87.

 

      22.  Карапетров, Константин

                  Непознатата Елена Николай / Константин Карапетров // Б ъ л г а р с к а   м у з и к а

            (София), 1988, кн. 5, с. 35-37 .

 

      23.  Кръстев, В.

                  Изкуството на Елена Николай / В. Кръстев // Р а б о т н и ч е с к о  д е л о, N 60, 29 февр.

            1956.

 

      24.  Манолова, М.

                 Сто години от рождението на Елена Николай / М. Манолова // М у з и к а л н и  х о р и з о

             н т и, N 2, 2005, с. 38-40.

 

      25.  Николай, Елена.

                 В сърцето си нося своята родина : [Интервю] / Елена Николай. // Р а б о т н и ч е с к о 

            д е л о  (София) N 206, 25 юли 1979.

                 Елена Николай - артистичен псевдоним на Стоянка С. Николова, родена в с. Церово,

           Пазарджишка обл. 

 

      26.  Николай, Елена

                 Бих ли могла да забравя страната, в която съм се родила : [Нашето интервю с Елена

            Николай]. // С е п т е м в р и й с к о   з н а м е  (Пазарджик) N 115, 23 окт. 1971.

 

      27.  Николай, Елена
                 "Много пях, на народните ни песни не се напях" / Елена Николай : Интервю взето през

            1981 г. // В е ч е р н и  н о в и н и. - II, 21 (30 окт. - 6 ноем. 1993), с. 5.
 

      28.  Николай, Елена
                 Изкуството е пулсиращо безсмъртно сърце : Непубл. интервюта / Елена Николай

             // В е к  21. - IV, N 45 (10-16 ноем. 1993), с. 1, 9.
 

      29.  Николай, Елена

                  От Панагюрище до “Ла скала” : Интервю / Елена Николай // Н а р о д н а  к у л т у р а,

             N 45, 9 ноем. 1984, с. 1, 4.

                  Статията е подписана от М. Грозев

 

      30.  Опрашлийски, Жорж

                  Елена Николай - великата оперна прима, която се гордееше с Панагюрище / Жорж

             Опашлийски.  (Музика). // П а з а р д ж и ш к и  Б и з н ес  с п р а в о ч н и к, IV, N 180,

             3 дек. 2007, с. 2.

                  Авт. е музиковед.

 

       31.  Панчева, Стефка

                   Гласът й живее / Стефка Панчева.  (100 години от рождението на Елена Николай). //

             Т р е т а  в ъ з р а с т, ХIV, N 5, 2-8 февр. 2005, с. 11 : със сн.

                    Биограф. данни за оперната певица Елена Николай /Стоянка Николова/ от с.Церово.

 

       32.  Спиридонова-Бръзицова, К.

                  Голяма актриса и певица : [Елена Николай]. / К. Спиридонова-Бръзицова // Б ъ л г а р с к а

              м у з и к а  (София), 1975, кн. 2, с. 79-80 .

 

       33.  Стефанов-Тинтеров, С.

                   Елена Николай : [Биографични данни] / С. Стефанов-Тинтеров. // Б ъ л г а р с к а   м у з и к а

              (София), 1955, Кн. 2, с. 22-38 : със сн.

                   Съдържа сн. на Елена Николай в ролята на Брунхилда от операта "Валкюра"; в ролята

               на Далила от "Самсон и Далила". 

 

       34.  Стефанов-Тинтеров, С.

                   Елена Николай в “Трубадур” / С. Стефанов-Тинтеров // О т е ч е с т в е н  ф р о н т , N

              3559, 7 феввр.1956.

 

       35.  Стефанов-Тинтеров, С.

                  Концертен стил и вокално-сценичен образ : [Гастролите на Елена Николай в София] / С.

             Стефанов-Тинтеров. // Б ъ л г а р с к а   м у з и к а  (София), 1956, кн. 2, с. 39-42.

 

       36.  Стоянов, Р.

                   Елена Николай в “Аида” / Р. Стоянов // В е ч е р н и  н о в и н и , N 631, 2 март 1956.

 

       37.  Тихолов, П.

                   Елена Николай за нашето музикално изкуство и публика / П. Тихолов // О т е ч е с т в е н

              ф р о н т , N 3579, 29 феввр.1956.

 

        38.  Хаджимишев, М.

                    Образът на Азучена : [Елена Николай в операта Трубадур] / М. Хаджимишев. // Б ъ л г а р

              с к а   м у з и к а  (София), 1956, N кн. 2, с. 37-38 : със сн.

                      Съдържа сн. на Елена Николай в сцена от 3 картина на операта

    

 

Роли

   

    Елена Николай в операта

 

 1. Адалджиза, жрица – “Норма” на Винченцо Белини
 2. Азучена, циганка – “Трубадур” на Джузепе Верди
 3. Амнерис, дъщеря на Фараона на Египет - “Аида” на Джузепе Верди
 4. Брангена – “Тристан и Изолда” на Рихард Вагнер
 5. Брунхилда от “Валкюра” на Рихард Вагнер
 6. Великата жрица – “Весталката” – Гаспаре Спонтини
 7. Далила  - “Самсон и Далила” на Камий Сен Санс
 8. Дебора – “Дебора и Аеле” от Илдебрандо Пицети
 9. Джудида – от едноименната опера на Антонио Вивалди
 10. Еудосия – “Пламъкът” на Оторино Респиги
 11. Кандия – “Дъщерята на Йорио”
 12. Кармен от едноименната опера на Жорж Бизе
 13. Клитемнестра  - “Електра” на Рихард Щраус
 14. Клитемнестра  - “Ифигения в Авлида” на Кристоф Глук
 15. Куикли – “Фалстаф” на Джузепе Верди
 16. Куница – “Оберто сан Бонифачо” - Джузепе Верди
 17. Лаура - “Джоконда” на Амилкаре Понкиели
 18. Леонора – “Фаворитката” на Гаетано Доницети
 19. Мадалена – “Риголето” на Джузепе Верди
 20. Марина – “Борис Годунов” на Модест Мусоргски
 21. Марфа, разколница – “Хованщина” на Модест Мусоргски
 22. Медиумът от едноимената опера на Джан-Карло Меноти
 23. Ортруд - “Лоенгрин” на Рихард Вагнер
 24. Отавия – “Коронацията на Попея” Клаудио Монтеверди
 25. Пратеницата – “Орфей” на Клаудио Монтеверди
 26. Прециозила, млада врачка – “Силата на съдбата” Джузепе Верди
 27. Принцеса ди Буйон – “Адриана Лекуврьор” на Франческо Чилеа
 28. Принцеса Еболи - “Дон Карлос” на Джузепе Верди
 29. Рубрия – “Нерон” на Арриго Бойто
 30. Сантуца, млада селянка - “Селска чест” на Пиетро Маскани
 31. Сатира – “Олимпия” на Гаспаре Спонтини
 32. Сляпата - “Джоконда” на Амилкаре Понкиели
 33. Улрика, врачка – “Бал с маски” на Джузепе Верди
 34. Федора от едноименната опера на Умберто Джордано
 35. Фрика, богиня – “Рейнско злато” на Рихард Вагнер
 36. Шарлота, дъщеря на Съдията – “Вертер” на Жюл Масне

 

 

Театри и страни, в които Елена Николай е пяла

 

Италия

 • Болоня – “Верди”, ”Дузе”, ”Корсо”, ”Комунале”
 • Венеция –  ”Ла Фениче”
 • Верона – “Арена ди Верона”
 • Виченца
 • Катаня (Сицилия) – “Белини”, “Театро ди Пополо”
 • Кремона
 • Милано – “Кастело Сфорцеско”, “Театро Ла Скала”
 • Модена
 • Неапол – “Сан Карло”, ”Флегрея”
 • Парма – “Джузепе Верди”
 • Палермо – “Масимо”
 • Рим – “Театро дел Опера”, “Куерино”, ”Каракала”
 • Торино – “Реджо”
 • Триест - “Джузепе Верди”
 • Ферара
 • Флоренция – “Маджо Музикале”

Бразилия

 • Рио де Жанейро – ” Мунисипал”
 • Сао Паоло - ” Мунисипал”

Аржентина

 • Буенос Айрес – “Колон”
Перу
 • Лима – “Лима”

Чили

 • Сантяго – “Сантяго”
САЩ
 • Ню Йорк – “Метрополитен”
 • Сан Франциско – “Опера Сан Франциско”

Великобритания

 • Лондон – “Ковън Гардън”

Франция

 • Париж – “Гран Опера”, “Шан’з Елизе”

Испания

 • Мадрид – “Кралската опера”
 • Барселона - “Лицео”
 • Билбао

Австрия

 • Виена – “Щатсопер”, “Хохеверте”

Монте Карло

Швейцария

 • Цюрих
 • Базел
 • Берн
 • Лозана
 • Женева

Белгия

 • Брюксел

Германия

 • Берлин – “Дойче опер”
 • Мюнхен

Унгария

България

 • София
 • Варна
 • Пловдив
 • Русе

Египет

 

 

 

 

    Елена Николай в киното (1963 – 1968 год.)

 

 “Бум" (Il boom) (“Възходът”) с Алберто Сорди и режисьор Виторио де Сика,

  “Измяна в брака”

  “Като ти казвам, че те обичам .. “

  “Латинските любовници”

  “Съблазнени и измамени” – режисьор Джорджо Бианки

  “Моята съпруга” - режисьор и продуцент Дино де Лаурентис

  “Нашите съпрузи” - режисьор Луиджи де Амчис

 


 

Международен конкурс за млади оперни певци на името на Елена Николай

 

   2013 год.      

 

1.Ангелакова, Христина.  Оперният конкурс "Елена Николай" трябва да влезе в

   националния ни културен календар / Христина Ангелакова ; [Интервю на] Дима 

   Бойчева. // З н а м е, XXII, N 210, 1-3 ноем. 2013, с. 1, 2 : със сн.

            Международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай"- Панагюрище.

 

 2.Анатолиев, Ангел.  Христина Ангелакова да оглави журито в оперния конкурс

   "Елена Николай" / Ангел Анатолиев.  (Изпратиха покана). // З н а м е, XX, N 61, 29 март

    2012, с. 12 : със сн.

               Международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай"- Панагюрище

 

3.Бойчева, Дима.  Оперната прима Христина Ангелакова: В младостта и мечтаех да

   приличам на Елена Николай : Интервю. / Дима Бойчева. // З н а м е, XXII, N 205, 25-

   27 окт. 2013, с. 1-2.

  

4.Бойчева, Дима.  Косоварката с голямата награда получи предложение за дебют :

   Международен интерес към проявата през следващата година / Дима Бойчева.  (От

   оперния конкурс "Елена Николай"). // З н а м е, XXII, N 213, 06 ноем. 2013, С. 8 : със

   сн.

               Международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай"- Панагюрище

 

 5.Бойчева, Дима.  Най-много песни и арии от Парашкев Хаджиев / Дима Бойчева.

   (На оперния конкурс). // З н а м е, XXII, N 209, 31 окт. 2013, с. 1, 2 : със сн.

               Международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай"-Панагюрище

 

 6.Бойчева, Дима.  Панагюрище очаква красиви гласове : Първи международен

    конкурс за млади оперни певци "Елена Николай" / Дима Бойчева. // З н а м е, XXII, N

   202, 22 окт. 2013, с. 1, 2.

                Конкурсът ще се проведе в Театър-дом паметника в Панагюрище от 28 до 30

         окт.

 

7. Вайсилова, Павлина. Впечатлена съм! : Оперната прима Бруна Балиони / Павлина Вайсилова.

// О б о р и щ е  (Панагюрище) N 44, 06 ноем. 2013, с. 5 : със сн.

                За първия конкурс за млади оперни певци на името на Елена Николай.

 

8.Вайсилова, Павлина.  Започна пърият международен конкурс за млади оперни

    изпълнители / Павлина Вайсилова.  (Историческо начало). // З н а м е, XXII, N 207,

    29 окт. 2013, с. 1, 2 : със сн.

                Първи международен конкурс "Елена Николай" - Панагюрище.

 

9.Вайсилова, Павлина.  Златна страница в оперната история / Павлина Вайсилова.

   (Първият конкурс за млади оперни певци "Елена Николай"). // З н а м е, XXII, N 210,

   1-3 ноем. 2013, с. 2 : със сн.

               Първи международен кокурс (Панагюрище).

 

10.Вайсилова, Павлина. На Първия международен конкурс “Елена Николай” :

Допуснаха 22 оперни певци до втори тур / Павлина Вайсилова. // О б о р и щ е 

      (Панагюрище) N 43, 30 окт. 2013, с. 1 : със сн.

 

11.Василева, Красимира. Да върнем в Панагюрище всичките си златни съкровища /

      Красимира Василева. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 29, 31 юли 2013, с. 1,3 :

      със сн.

                 За Първия международен конкурс за млади оперни певци ''Елена Николай'' –

            Панагюрище 2013

 

12.Велчева, Веселина. Погледнахме не към сенките, а към хоризонтите си / Веселина

     Велчева. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 40, 6 ноем. 2013, с. 3 : със сн.

                За Първия международен конкурс за млади оперни певци “Елена Николай”.

 

13.Венчева, Стефка.  Панагюрище почита Елена Николай с оперен конкурс :

     Христина Ангелакова идва за встъпителна пресконференция утре / Стефка Венчева.

     (Областта). // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, N 145, 24 юли 2013, с. 3.

                  Международен младежки конкурс за оперни певци, организира през 2013 г.

           община Панагюрище. На пресконференцията Христина Ангелакова представя

           членовете на международното жури.

 

14.Димитров, Борислав.  [Дванадесет] 12 на финала за "Елена Николай" / Борислав

     Димитров.  (Под часовника). // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, N 216, 31 окт. 2013,

     с. 8.

                 Международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай"-Панагюрище.

 

15.Димитров, Борислав.  Наградиха лауреатите на оперния конкурс "Елена

      Николай" / Борислав Димитров.  (Под часовника). // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, 

      XII, N 217, 01 ноем. 2013, с. 8 : със сн.

                  Първи международен фестивал за млади оперни певци "Елена Николай"-

            Панагюрище

 

16.Елена Николай : Проекти, инициативи и събития през 2013 г. // О б о р и щ е 

     (Панагюрище) N 49, 18 дек. 2013, с. 5.

                 Международен конкурс за млади оперни певци “Елена Николай”.

 

17.Иванова, Мина.  Панагюрище - световен център на фойерверките / Мина

     Иванова.  (През май 2013 година). // О б о р и щ е, CX, N 6, 20-26 февр. 2013, с. 1.

                 Община Панагюрище предвижда три изцяло нови културни прояви през 2013 г. –

            Световно първенство по фойерверки "Огън, цвят и фантазия", младежки танцов

            фестивал "Пъстър цвят"и национален конкурс за млади оперни изпълнители "Елена

             Николай".

 

18.Илиев, Христо.  Фондация удря рамо на "Елена Николай" / Христо Илиев. 

     (Областта). // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XII, N 200, 09 окт. 2013, с. 3.

                  Фондация "Америка за България" ще подкрепи финансово провеждането на

            Конкурсаза млади оперни изпълнители в Панагюрище.

 

19.Кръстева, Дима.  Финансово рамо за конкурса "Елена Николай" / Дима Кръстева. 

    (От фондация "Америка за България"). // З н а м е, XXII, N 193, 09 окт. 2013, с. 2.

                 Конкурс за млади оперни певци, предвиден да се проведе в община Панагюрище.

 

20.Международен конкурс “Елена Николай”. // О б о р и щ е  (Панагюрище) N 30,

      31 юли 2013, с. 1 : със сн.

 

21.Наградата ''Елена Николай'' получи Беса Лугичи : На първия международен

      конкурс за млади оперни певци. // О б о р и щ е  (Панагюрище) N 44, 06 ноем. 2013,

      с. 5 : със сн.

                 Проведен в Панагюрище от 28 до 30 октомври.

 

22.Оперни величия идват в Панагюрище  : Фондация спонсорира конкурса с

     10 000 долара. // О б о р и щ е (Панагюрище) N 41, 16 окт.-22 окт. 2013, с. 1 : със сн.

                   Първи международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай" –

            Панагюрище.

 

23.Перфанова, Мария. Беса Лугичи е първата носителка на голямата награда

     ''Елена Николай'' / Мария Перфанова. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 40, 6

      ноем. 2013, с. 3 : със сн.

 

24.Перфанова, Мария и др.Оперни надежди на наша сцена : [22 млади изпълнители

           пеят за шест приза] / Мария Перфанова, Веселина Велчева. // В р е м е   2 0 0 1 

          ( Панагюрище) N 39, 30 окт. 2013, с. 1,3 : със сн.

                 Първи международен конкурс за млади оперни певци Елена Николай,    

           Панагюрище, 2013. 

 

25.Перфанова, Мария. [Четиридесет] 40 участници в Елена Николай / Мария

     Перфанова. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 38, 23 окт. 2013, с. 1,2.

 

           26.Петров, Борислав.  Елена Николай събира младите оперни звезди в

    Панагюрище : През октомври ще се проведе първият международен конкурс за

    млади таланти / Борислав Петров.  (Под часовника). // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а,

    XII, N 148, 29 юли 2013, с. 8 : със сн.

 

           27.Петров, Борислав.  Откриха конкурса "Елена Николай" : Панагюрище се

    нареди до европейските културни центрове, заяви кметът Белишки / Борислав

    Петров. // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XII, N 214, 29 окт. 2013, с. 8 : със сн.

                Кметът на Панагюрище Никола Белишки откри Първия международен конкурс

           за  млади оперни певци "Елена Николай". Жури на конкурса: Христина Ангелакова,

           Дарина Такова, Калуди Калудов, Григор Паликаров и Бруна Балиони - мецосопрано

           от Италия.

 

           28.Петров, Борислав.  Млади таланти на "Елена Николай" в Панагюрище / Борислав

    Петров. // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XII, N 210, 23 окт. 2013, с. 8.

               Първият международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай" ще се

           проведе от 28 до 30 окт. в Панагюрище, а италианската оперна певица Бруна

           Балиони ще вземе участие в журито като почетен член.

 

           29.Регламентът на конкурса Елена Николай. // О б о р и щ е  (Панагюрище) N 36,

     11 септ. 2013, с. 8.

 

           30.Радулов, Стоян.  Фестивалът "Елена Николай" отложен за догодина / Стоян

     Радулов.  (Събития). // В р е м е 2001, XIV, N 23, 20-26 юни 2012, с. 3 : със сн.

                Инициатива, проблеми около Първия национален конкурс за млади оперни певци

           на името на световноизвестната панагюрка.

 

           31.Самата Бруна Балиони идва в Панагюрище : [За да бъде почетен член на журито

     в Първия международен конкурс за млади оперни изпълнители “Елена Николай”]. //

     В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 36, 9 окт. 2013, с. 1 : със сн.

 

           32.Ташева, Петра.  Първи оперен конкурс "Елена Николай" в Панагюрище :

    Организаторите се надяват да се възкреси световната слава на именитата певица /

    Петра Ташева.  (Култура). // Д у м а, XXIII, N 235, 10 окт. 2013, с. 27 : със сн.

                С биографични данни за Елена Николай и за конкурса, организиран по

           инициатива на община Панагюрище - жури, организация, награди.

 

          33.Тричкова, Марина. Вдигнаха високо летвата за следващите издания / Марина

   Тричкова. // О б о р и щ е  (Панагюрище) N 44, 06 ноем. 2013, с. 5 : със сн.

               Финалисти на гала-концерта на Първия международен конкурс за млади оперни певци

          "Елена Николай" - Панагюрище.

 

           34.Тричкова, Марина.  Международен конкурс за млади оперни певци (На името на Елена Николай) :

           Журито ще председателства оперната прима Христина Ангелакова / Марина Тричкова. // З н а м е, XXII,

           N 142, 26-28 юли 2013, с. 1, 5 : със сн.

                  Пресконференция за представяне на конкурса "Елена Николай" в Панагюрище (28-30

            окт.).

 

          35.[Четиридесет] 40 оперни певци на конкурса "Елена Николай" . // О б о р и щ е 

          (Панагюрище) N 42, 23-29 окт. 2013, с. 1.

                От 28 до 30 окт. в Панагюрище ще се проведе Първият международен конкурс за млади

          оперни певци "Елена Николай". Конкурсът е посветен на 108 г. от рождението на певицата

          Елена Николай (Стоянка Савова Николова) и 20 г. от смъртта й.

               Вж и: З н а м е (Пазарджик), XXII, № 206, 28 окт. 2013, с. 1.

 

     

 2014 год.

 

1.Бодурова, Галина.  Вицепрезиденът Попова - патрон на конкурса "Елена Николай" /

    Галина Бодурова. // О б о р и щ е (Панагюрище) N 38, 1-7 окт. 2014, с. 1, 8.

                Международен конкурс за млади оперни певци - Панагюрище 2014 г.

 

           2.Бойчева, Дима.  Вицепрезидентката Маргарита Попова в Панагюрище / Дима Бойчева. //

     З н а м е, XXIII, N 204, 31 окт. - 2 ноем. 2014, с. 1, 2.

                 Вицепрезидентът Маргарита Попова ще участва в срещата на Сдружението на

           възрожденските градове и ще присъства на гала концерта на участниците в

           Международния конкурс за млади оперни певци "Елена Николай

 

          3.Бойчева, Дима.  Голямата награда не бе присъдена / Дима Бойчева.  (На конкурса "Елена

    Николай"). // З н а м е, XXIII, N 205, 03 ноем. 2014, с. 4, 8 : със сн.

                Наградени от Международния конкурс за млади оперни изпълнители "Елена Николай",

           проведен в Панагюрище: присъдени две първи награди - Евгения Владимир Йеремич от

           Сърбия при жените и Алек Рупен Аведисян от България при мъжете; присъдени две втори

           награди при жените - Биляна Трайковски и Гонца Богоромова от Македония и Стефан

           Димитров от България при мъжете, две трети награди - при жените: Йоана Кадийска и

           Венера Котларова от България, при мъжете Роберто Вирджили от Италия и Август

           Росенов от България. Евгения Йеремич получи още две отличия - наградата

           на Пловдивската опера и наградата на публиката. Специалната награда на фондация

          "Дарина Такова" е  връчена на Сребрина Минева, а наградата на община Панагюрище –

           на Божидар Божкилов.

 

          4.Бойчева, Дима.  Започва конкурсът "Елена Николай" / Дима Бойчева. // З н а м е, XXIII,

          N 203, 30 окт. 2014, с. 1.

               29 млади оперни певци от България, Сърбия, Македония, Италия, Испания и Швейцария са

          заявили участие във второто издание на Международния конкурс за млади оперни певци

          "Елена Николай", който ще се проведе от 30 окт. до 1 ноем. в Панагюрище под патронажа

           на вицепрезидента на България Маргарита Попова.

 

          5.Бойчева, Дима.  Оперни величия ще оценяват участниците / Дима Бойчева.  (На фестивала

   "Елена Николай"). // З н а м е, XXIII, N 171, 15 септ. 2014, с. 4.

                Известен е съставът на журито на второто издания на Международния конкурс за

          млади оперни певци "Елена Николай", който ще се проведе в Панагюрище от 30 окт. до 1

          ноем.: Христина Ангелакова - председател, и членове - Дарина Такова, Радмила Бакочевич от

          Сърбия, Джорджо Мереги от Италия и директорът на операта в Болоня Франческо Ернани. 

                Вж и: М о н и т о р, XVI, № 5299, 14 септ. 2014, с. 24.

          

          6.Бойчева, Дима.  Още четири специални награди / Дима Бойчева.  (За Международния

    конкурс "Елена Николай"). // З н а м е, XXIII, N 199, 24-26 окт. 2014, с. 1, 2.

                Международният оперен конкурс "Елена Николай" ще се проведе в Панагюрище от 30

           окт.  до 1 ноем.

 

          7.Василева, Красимира. Втори конкурс “Елена Николай” : Взискателно жури, високо ниво,

          добра културна традиция / Красимира Василева. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 39, 7

          ноем. 2014, с. 5 : със сн.

 

          8.Велчева, Веселина. Вицепрезидент Попова тук за Е. Николай / Веселина Велчева. //

   В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 33, 26 септ. 2014, с. 1 : със сн.

              Вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова ще бъде патрон на Втория

         международен конкурс за млади оперни певци Елена Николай. 

 

          9.Дадоха старт на Е. Николай. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище) N 38, 31 окт. 2014, с. 1 :

          със сн.

               Втори международен конкурс за млади оперни певци “Елена Николай”. 

 

         10.Емоцията Елена Николай. // О б о р и щ е  (Панагюрище) N 44, 5 ноем. 2014, с. 1,5 : със

   сн.

              В Панагюрище приключи второто издание на международния конкурс за млади оперни

          певци "Елена Николай", проведено от 30 окт. до 1 ноем.

 

         11.За втора поредна година Панагюрище ще събере оперни таланти от цял свят. // О б о р и щ е

         (Панагюрище) N 35, 10 септ. 2014, с. 8 : със сн.

              Международен конкурс за млади оперни певци “Елена Николай”. 

 

         12.Започва конкурсът "Елена Николай"  : Млади опрени певци от България, Италия,

   Швейцария, Испания, Македония и Сърбия ще се състезават за голямата награда в

   Панагюрище.  (Култура). // Д у м а, XXIV, N 251, 30 окт. 2014, с. 18 : със сн.

              Международен конкурс за млади оперни певци “Елена Николай”,  30 окт. - 1 ноем.

 

         13.Илиев, Христо.  Млади таланти от 6 държави ще участват в "Елена Николай" / Христо

  Илиев. // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XIII, N 211, 28 окт. 2014, с. 8.

               Второ издание на конкурса "Елена Николай" - Панагюрище.

 

         14.Италия се бори наравно с нас за Елена Николай : Христина Ангелакова. // О б о р и щ е

   (Панагюрище) N 44, 5 ноем. 2014, с. 5 : със сн.

               Международен конкурс за млади оперни певци “Елена Николай”,  30 окт. - 1 ноем.

 

         15.Конкурсът "Елена Николай" отличи таланти  : Българин и сръбкиня са победителите в

   международната проява за млади оперни певци в Панагюрище.  (Култура). // Д у м а, XXIV,

   N 256, 05 ноем. 2014, с. 17 : със сн.

             Второ издание на Международния конкурс (30 окт. - 1 ноем.) с почетен патрон –

          вицепрезидента на България Маргарита Попова.

 

         16.Кръстева, Дима.  Записват за втория конкурс за млади оперни певци "Елена Николай"

   / Дима Кръстева. // З н а м е, XXIII, N 162, 02 септ. 2014, с. 4.

                Панагюрище ще бъде домакин на Международния конкурс за млади оперни певци на

         името на Елена Николай от 30 окт. до 1 ноември.

 

         17.На пълни обороти върви подготовката за Международния конкурс Елена Николай. //

   О щ е   П Л А М  (Панагюрище) N 41, 15 окт. 2014, с. 8 : със сн.

               Второ издание на Международния конкурс за млади оперни певци (30 окт. - 1 ноем.)

 

 

          18.Никой не спечели голямата награда : На Втория международен конкурс за млади оперни

    певци “Елена Николай”. // О щ е   П Л А М  (Панагюрище) N 45, 5 ноем. 2014, с. 1,2 : със сн.

 

          19.Оперни звезди журират второто издание на конкурса "Елена Николай" .  (Култура). //

    Д у м а, XXIV, N 217, 19 септ. 2014, с. 26 : със сн.

                 Панагюрище ще бъде домакин на второто издание на Международния конкурс за млади

          оперни певци от 30 окт. до 1 ноем.

 

          20.Оперни таланти от шест държави идват в Панагюрище . // О б о р и щ е (Панагюрище) N43, 9 окт. –

          4 ноем. 2014, с. 8.

                Втори международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай" - Панагюрище.

 

          21.Оперни таланти от шест страни : До момента са заявили участие за [второто издание на] конкурса

          “Елена Николай”. // О б о р и щ е  (Панагюрище) N 41-42, 22 окт. 2014, с. 12.

 

          22.Петров, Борислав.  Две първи награди на "Елена Николай" / Борислав Петров. //  

          П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XIII, N 215, 3 ноем. 2014, с. 8 :  със сн.

               Международен конкурс за млади оперни певци "Елена Николай" - Панагюрище.

  

          23.Петров, Борислав.  Маргарита Попова патрон на оперния конкурс "Елена Николай" /

   Борислав Петров.  (Под часовника). // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XIII, N 189, 26 септ.

   2014, с. 8.

                Втори международен конкурс за млади оперни певци в Панагюрище.

 

          24.Петров, Борислав.  Панагюрище очаква втори конкурс "Елена Николай" / Борислав

          Петров.  (Областта). // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XIII, N 168, 28 авг. 2014, с. 3.

               Регламент на Втория международен конкурс за млади оперни певци в Панагюрище

 

          25.Петров, Борислав.  Пловдивската опера готви награда за "Елена Николай" : Един от

    участниците в конкурса ще дебютира в предстояща премиера / Борислав Петров. //

    П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XIII, N 206, 21 окт. 2014, с. 8.

               Международният конкурс за млади оперни певци "Елена Николай" ще се проведе от 30

           окт. до 1 ноем. в Панагюрище. Регламент.

 

          26.Петров, Борислав.  Световни звезди идват за "Елена Николай" : Оперната дива Дарина

    Такова в журито на конкурса / Борислав Петров. // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, XIII, N

    181, 16 септ. 2014, с. 8.

               За втора поредна година община Панагюрище организира конкурс на името на оперната

            легенда Елена Николай.

 

          27.Световни оперни величия ще журират конкурса Елена Николай. // О б о р и щ е 

    (Панагюрище) N 36, 17 септ. 2014, с. 8 : със сн.

                Втори международен конкурс за млади оперни певци в Панагюрище, 30 окт. – 1 ноем.

 

 

 

© iLib  Прима-Софт