Книги
 1. Дринов, Стоян Пеев

  Болният учител : Детска оперетка : Либрето / Побългарил и написал стиховете Стоян Пейов Дринов ; Музика Г.  Атанасов. - София, 1912 (София : Гражданин). - 16 с. ; 25 см. - (Библиотека Китка ; N 5)


  886.7-293
   

 2. Дринов, Стоян Пеев

  Болният учител : Либрето на детска оперетка / Побългарил и написал в стихове Стоян Пейов Дринов ; Музика Г. Атанасов. - 2. изд. - София, 1918 (София : С. М. Стайков). - 16 с. ; 25 см. - (Библиотека Китка ; N 5)
  1. изд. 1912

  886.7-93-1
   

 3. Дринов, Стоян Пеев

  Верни-неразделни : Стихотворения за деца / Стоян Пеев Дринов ; Под ред. на Николай Янков ; Худож. Анастасия Панайотова. - София : Бълг. писател, 1964. - 84 с. : с ил. ; 20x21 см

  886.7-93-1
   

 4. Дринов, Стоян Пеев

  Весели случки в стихове / Стоян Пейов Дринов ; Наредил Симеон Андреев ; Рис. от Ал. Божинов. - [София] : М-во на нар. просвещение, 1925. - 35 с. : с ил. ; 25 см. - (Библиотека за малките ; N 3)

  886.7-93-1
   

 5. Дринов, Стоян

  Верни-неразделни : Стихотворения за деца / Стоян Дринов; Под ред. на Николай Янков; Худож. Анастасия Панайотова. - София: Бълг. писател, 1964. - 84 с. : с ил.

  886.7-1
   

 6. Дринов, Стоян Пеев

  Герчо с тамбурата : [Поема за деца] / Стоян Пеев Дринов ; Нарис. Мана Парпулова. . - София : Бълг. писател, 1965. - 16 с. : с ил. , 33 см

  886.7-93-1
   

 7. Дринов, Стоян

   Герчо с тамбурата : [Поема за деца] / Стоян Дринов; Нарис. Мана Парпулова. - [2. изд.]. - София : Бълг. писател, 1976. - 16 с. : с ил.
  1. изд. 1965
   

  886.7-93-1
   

 8. Дринов, Стоян Пеев

  Забави дневни и вечерни : В 2 т. / Събрал Стоян Пейов Дринов. - София : Глобус, [1922] (София : Гутенберг). - 18 см. - (Футекова всеобща библиотека ; N 3, 4)

          Т. 1: Декламации и четива. - 496 с.

          Т. 2: Пиеси, комедии, сцени, фарсове. - 431 с.

   

  886.7-8
   

 9. Дринов, Стоян Пеев

  Изворче : Стихотворения / Стоян Пейов Дринов. - София : М-во на нар. просвещение, 1929    (София : Държ. печ.). - 47 с. : с ил. ; 25 см
  Изд. Фонд Лит. изд.


  886.7-93-1
   

 10. Дринов, Стоян Пеев

  Изворче : Стихотворения за деца / Стоян Пейов Дринов. - [2. изд.]. - София : Хемус, [1930]   (София : Придворна печ.). - 48 с.: с ил.; 25 см
  1. изд. 1929

  886.7-93-1
   

 11. Дринов, Стоян Пеев

  Кукувица кука : Песен / Стоян Пейов Дринов. - София : Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 24 с. : с ил. ; 25 см. - (Слънчеви лъчи : Книжки за деца с картинки ; Кн. 12)

  886.7-93-192
   

 12. Дринов, Стоян Пеев

  Люлка : Избрани стихове, приказки и разкази за деца / Стоян Пеев Дринов ; Състав. Ценко  Цветанов ; Худож. Юли Минчев. . - София : Нар. младеж, 1957. - 156 с. : с ил., 8 л. цв. ил., 1 л. портр. , 21 см

  886.7-93-8
   

 13. Дринов, Стоян

  Минзухарко, братко : Избрани творби / Стоян Пеев Дринов ; Състав. Боян Ангелов Иванов, Васил Стефанов ; Предг. Боян Ангелов Иванов. - София : Богианна, 2008. - 132 с. ; 21 см


  886.7-93-1(081.2)+886.7-93-3(081.2)
   

 14. Дринов, Стоян Пеев

  Съчинения : Стихотворения за деца / Стоян Пейов Дринов ; Под ред. на Н. Т. Дончев, Н. Горинов. - София, 1938 (София : Книпеграф). - 121, VI с. : с ил., 1 л. : портр. ; 25 см. - (Библиотека Бележити панагюрци и Панагюрско ; N 3)

  Кор. загл. Стихотворения за деца

   

  886.7(081)+886.7-93-1
   

 15. Дринов, Стоян

  Хорце : Стихотворения за деца / Стоян Дринов; Нарис. Венелин Вълканов; Състав., [с предг.] Албена Янкова. - София : Отечество, 1990. - 120 с. : с цв. ил. - (Библ. Пчелица: Българско литературно наследство за деца и юноши)

  886.7-93-1
   

 16. Дринов, Стоян Пеев

  Цуцул, Цуцул, Цуцулан : Стихове [за деца] / Стоян Дринов; Худож. Мира Йовчева. - София : Отечество, 1981. - 48 с.: с ил.
   

  886.7-93-1
   

 

 


 

© iLib  Прима-Софт