Театър дом-паметник

гр. Панагюрище 4500

ул. „Петър Карапетров” 1

телефон: 0357 6-00-99 : касиер - домакин

телефон: 0357 6-00-40 : школа

 
   

     Театър дом-паметник е официално открит на 05.09.1977 г.

     Разположен е на около 4000 кв.м площ. Театър дом-паметник има голяма зала с 550 места, а сцената е по-голяма от тази на Народния театър “Иван Вазов”.

    Театърът има още: камерна зала със сто места, четири фоайета, две помещения за търговски обекти, репетиционни, гримьорни и балетна зала. Притежава сценична озвучителна и осветителна техника на съвременно равнище.

     Театърът разполага с оборудвано студио за производство на собствена видеопродукция.

    В Театър дом-паметник функционира школа по изкуствата, в която се обучават 150 даровити деца от града и общината. Целта на школата по изкуства е не само да се дава и развива верен естетически усет за възприемане и оценка на художествени факти и явления, но да развива млади дарования, които в бъдеще да развиват и дообогатяват духовния живот на Панагюрище и общината.

 

 

© iLib  Прима-Софт