Регина ПИ

Регина ПИОбединен каталог на българските периодични издания, съхранявани в Столична библиотека; РБ “П.Р.Славейков” – В. Търново; НБ “Ив. Вазов” – Пловдив; РБ “П. Яворов” - Бургас; Дигитална колекция до 1944 год.; Списък на дигитализираните периодични издания.

© iLib  Прима-Софт