Своден Регина

Регина – Обединен каталог на Столична библиотека; РБ “П.Р.Славейков” – В. Търново; НБ “Ив. Вазов” – Пловдив; РБ “П. Яворов” - Бургас; РБ “С. Доброплодни” – Сливен, съдържащ библиографски описания на книги, графични, картографски, нотни, електронни издания със сигла на библиотеката, в която може да я намерите.

© iLib  Прима-Софт