Електронен каталог
  • Електронен каталог книги - включва библиографска информация за книгите, постъпили в Общинска библиотека “Стоян Дринов” от нейното създаване като читалищна библиотека през 1860 год. до момента. Фондът наброява около 80 000 библиотечни единици. Не са включени Старопечатни, редки и ценни заглавия, около 300, които са в отделна база данни.
© iLib  Прима-Софт