Анкета
В какви обучения, провеждани в библиотеката, бихте се включили?

начална компютърна грамотност
0.69% - 25
езикови
1.6% - 58
друго
62.78% - 2275

Гласували: 3624

© iLib  Прима-Софт