Литературен конкурс - история

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НЕПУБЛИКУВАНА ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА

“Стоян Дринов” - Панагюрище

 

 

От зората на своето създаване библиотеките не остават просто хранилище на ръкописи, а се превръщат в истински центрове на духовността, в които продължават и до днес да греят отблясъци от великото дело на Кирил и Методий. Това важи и за Общинска библиотека „Стоян Дринов” – Панагюрище.

 

В летописната книга на библиотеката ще останат имената на главните библиотекари; г-жа Тинка Юрукова, г-жа Мария Загорова, г-жа Паца Байрякова, г-жа Невена Гугова и г-н Стефан Рапонджиев. Със своя неуморен труд и вдъхновение към колектива те превърнаха библиотеката в най-добре функциониращия културно-информационен център в Панагюрище. Именно в това огнище на култура и духовност се създава и Националния конкурс за детска поезия – „Стоян Дринов”. Той е единствен по рода си в цялата страна.

 

Началото на конкурса е свързано с Решение № 287 от 26. 04. 1995 г. на Общински съвет – Панагюрище, библиотеката да носи името на детския писател-класик (Стоян Дринов). Идеята за конкурса се ражда спонтанно, но не и анонимно. Нейн автор е завеждащ тогава отдел «Изкуство» към библиотеката – г-ца Спаска Тасева. Конкурсът е общински и включва участие на деца и възрастни в две възрастови групи. Пръв председател на литературното жури е детския писател Продрум Димов.

 

Второто издание на поетичния конкурс през 1996 г., минава под знака на 120-год. от Априлското въстание и е с тематична насоченост – «Априлий 1876-та – най-българското време». Тази и следващата година председател на журито е панагюрския поет (в момента председател на Съюза на българските писатели) Боян Ангелов.

 

През 1998 г. конкурсът разширява своите географски граници и от общински прераства в регионален. В журито, представлявано от Боян Ангелов, влизат и поетите Петър Андасаров, Петър Динчев, и литературния критик Благовеста Касабова.

 

Следващата 1999 г. се ражда и смелата идея от регионален конкурсът да стане национален и да бъде за детска поезия. Съвместно с редакцията на в. «Български писател» тази мечта става реалност. Главните редактори на вестника – поетите Лъчезар Еленков и Димитър Христов имат голям принос за популяризирането на конкурса. Идеята на конкурса е да стимулира по-широк кръг писатели да създават нови вълнуващи творби за младите читатели.

 

Своето име в историята на конкурса вписва и обичаната детска поетеса Леда Милева, председател на журито през 2000 година.

 

През 2003 г. по идея на главния библиотекар, г-жа Невена Гугова, във връзка с 120-ата годишнина  от рождението на Стоян Дринов се издава  сборника “Национален конкурс Стоян Дринов : Поезия за деца”. В него в хронологичен ред са представени наградените творбите от деветте издания на конкурса.

 

В следващите години литературния конкурс придобива голяма популярност, включват се все по-голям брой участници от цялата страна, получават награди изтъкнати поети и творци, мужду които са Петър Динчев, Дида Гемиджиева, Първолета Маджарска, Петя Александрова, Павлина Павлова и Иван Вълчев. В журито участват Димитър Милов, Тома Бинчев, Димитър Христов, Николай Милчев, Атанас Звездинов, Георги Константинов, Лидия Стоицева и др.

 

Националният литературен конкурс за детска поезия «Стоян Дринов», ще премине в бъдещето ведно с неповторимите стихотворения, които пишат нашите прекрасни поети.

 

 

© iLib  Прима-Софт