Анкета
В какви обучения, провеждани в библиотеката, бихте се включили?

начална компютърна грамотност
0.71% - 32
езикови
1.35% - 61
друго
58.41% - 2632

Гласували: 4506

© iLib  Прима-Софт