Заявление за доброволец

                              Общинска библиотека „Стоян Дринов”

4500 Панагюрище, Кооперативен пазар

          тел., 0357 6 35 78, 0357 6 41 96, 0357 6 23 83 – директор;

   http://libpanagyurishte.com  e-mail: library_pan@abv.bg

 

Заявление за доброволец

 

 

 

от .......................................................................................

 

(Име и фамилия)

 

адрес: ул. ..................................................№.......вх... ап.....

 

домашен телефон:.................; мобилен телефон.....................

 

електронна поща:..................................................................

 

дата на раждане:...................................................................

 

образование:.........................................................................

 

 

Възможност за работа

 

(Кога имате възможност да работите като доброволец?)

 

Изберете:

 

 • Сутрин в работната седмица
 • Следобед в работната седмица
 • Вечер след работно време
 • Плаващо работно време
 • През почивните дни

 

Колко часа приблизително бихте могли да отделите за доброволна работа?

 

 

 

............................часа дневно

 

  (Запишете с цифри)

 

 

............................часа месечно

 

 

 

 

  (Запишете с цифри)

 

 

Какви са вашите интереси за работа като доброволец?

(Можете да изберете няколко)

 

 • Комуникация
 • Практични – база данни, писма
 • Работа в библиотеката
 • Набиране на средства
 • Сканиране на текстове
 • Журналистически умения
 • Редакция на текстове
 • Фотография и отразяване на събития
 • Видео заснемане и обработка на видео материали
 • Превод от/на английски език
 • Работа с деца
 • Културни прояви
 • Уебсайт (дизайн, поддържане)
 • Събиране на информация в мрежата
 • Следене на важни за нас новини в интернет
 • Участия в дискусии, предавания в медиите
 • Координация на доброволци
 • Юридическа помощ
 • Експертна помощ (посочете сфера)
 • Други ..........................................................

 

 

Умения и квалификация

(Опишете накратко Вашите умения и квалификации, които сте добили чрез практически опит, предишна и настояща работа, работа като доброволец)

 

 

 

 

 

Предишен опит като доброволец

(Опишете накратко досегашния Ви опит като доброволец)

 

 

 

 

 

 

 

© iLib  Прима-Софт