Регина статии

Регина статииОбединен каталог Аналитична обработка на статии от периодични издания след 1996 год. в РБ “П.Р.Славейков” – В. Търново; РБ “П. Яворов” - Бургас; РБ “П. Стъпов” – Търговище; РБ “Е. Попдимитров” – Кюстендил; РБ “Априлов-Палаузов” – Габрово; Национална академия за театрално и филмово изкуство – Академична библиотека и архив. Списък на източниците от 1996 год. насам.

© iLib  Прима-Софт