Нашият град


115 години от смъртта на Петър Пантелеев Карапетров

22.03.2018

Петър Панталеев Карапетров (с литературен псевдоним Черновежд) е публицист, печатар, книгоиздател, редактор на в. "Ден", историк на Панагюрище. Той е един от просветните и будни умове на своето време. Произхожда от семейство на заможни джелепи.

По негова инициатива на 27 юли 1865 г. е основано панагюрското читалище "Виделина", на което става пръв председател. През 1866 г. заминава за Цариград, където се отдал на просветна и книжовна дейност. През 1873 г. станал председател на българското печатарско и книгоиздателско дружество "Промишление", основано през 1870 г. Става издател на в. "Ден" - един от най-известните български вестници, излизащи в Цариград в навечерието на Априлското въстание.

През 1879 г. е назначен за член на Окръжния съд в гр. Кюстендил, а след това и за секретар на Върховния касационен съд. През 1880 е избран за народен представител на Кюстендилска околия в Народното събрание. Бил е първи софийски мирови съдия, началник на прокурорско отделение, главен секретар на Министерството на правосъдието, член на Софийския окръжен съд, началник на отделение в Министерсвото на просветата.

Автор е на книги за българската история и история на Панагюрище. Избран е за дописен член на Българското книжовно дружество (дн. БАН).

 

Произведения

  • Карапетров, П. Материали за описвание града Панагюрище и околните му села. Средец, 1893
  • Черновежд, Кратко описание на Панагюрското възстание, провъзгласено на 20-й априлий 1876 година... Средец, 1893
  • Кратка история на българската черкова. Средец, 1894.
  • Сбирка от статии. Средец, 1894.
  • Наръчен денослов за 1875 проста година / Наредил П. П. Черновежд. Цариград, 1874.

 

«
Всички
© iLib  Прима-Софт