Нашият град


170 години от рождението на панагюреца Петър Карапетров

08.07.2015

Фото - документална изложба връща спомена за Черновежд

 

Петър Карапетров (Черновежд) е създател и пръв председател на НЧ „Виделина-1865”. Той е издател, краевед и историк, основател на печатарското дело у нас.

Фото-документална изложба, посветена на именития ни съгражданин, ще възкреси неговото име и ще разкаже интересни факти за делото и личността му. Събитието ще бъде открито на 15 юли от 17:30 часа в Историческия музей в Панагюрище. Поводът е 170 години от рождението на Черновежд.

Петър Карапетров се ражда на 17 юни 1845 г. в Панагюрище в семейството на заможни джелепи (държавни доставчици на добитък). Учи в родния си град. В училището му двама учители - Йордан Ненов и Атанасий Чолаков, са уредили книжница, или библиотека, в която има ръкописи от различни епохи и народи - български, руски, гръцки, турски, черковнославянски книги. През 1860-а друг учител - Никола Харитонов, в словото си на 11 май тържествено обявява книжницата за общогражданска. Училищната библиотека в мъжкото класно училище в Панагюрище се превръща в читалище, официално открито на 27 юли 1865 г. от Петър Карапетров

Той става и председател на новооснованата културна институция. Предоставя на библиотеката и цялата книжна сбирка на баща си. През 1866 година Карапетров отива в Цариград, където се занимава с просветна и книжовна дейност, работи и като печатар.По негова инициатива и със съдействието на П. Р. Славейков през 1870 г. е създадено първото у нас Българско печатно дружество "Промисление", на което Карапетров става председател.

Издава и редактира в. "Ден" - един от най-известните български вестници, излизащи в Цариград в навечерието на Априлското въстание.

Веднага след Освобождението Карапетров става член на Окръжния съд в Кюстендил. На следващата година е избран и за народен представител на Кюстендилската околия. Последователно заема поста на софийски мирови съдия, началник на прокурорско отделение, член на Софийския окръжен съд, секретар на Върховния касационен съд, главен секретар на Министерство на правосъдието. Бил и началник на отделение в Министерството на просветата.

Петър Карапетров е автор на две книги - "Материали за описвание града Панагюрище и околните му села", отпечатана през 1893-та, и "Кратко описание на Панагюрското възстание, провъзгласено на 20-й априлий 1876 година", подписано с псевдонима Черновежд.

Избран е за дописен член на Българското книжовно дружество (днес БАН). Умира на 2 март 1903-та.

 

Текст : Спаска Костуркова

«
Всички
© iLib  Прима-Софт