Събития

Днес тържествено бе учреден новият Общински младежки парламент в Панагюрище

09.12.2014

Днес в сградата на Общинска администрация се проведоха тържествено заключителна сесия на Първия общински младежки парламент в община Панагюрище и учредителна сесия на новосформирания Общински младежки парламент за мандат 2014-2016 година.

Заместник-кметът "Хуманитарни дейности" на община Панагюрище г-жа Галина Матанова поздрави членовете на досегашния  и новоизбраните на демократичен принцип нови членове на Общински младежки парламент. В обръщението си тя каза: "Преди две години създадохме проект и формирахме за първи път Общински младежки парламент в община Панагюрище с ясното съзнание да дадем на Вас, младите хора, трибуна, чрез която Вие да представяте своите идеи и виждания, да работите по проблемите за развитието на общината като цяло и за подобряване условията за младите хора тук. На първите винаги е трудно. На първите се налага да се учат в движение, да правят бързи изводи от грешките, да трупат опит. Чрез вашата категорична заявка, днес попълваме редиците на Втория общински младежки парламент и продължаваме проекта. Вярвам, че Вие ще надградите и ще дадете една още по-активна, по-ярка гражданска позиция за това как ние трябва да чертаем младежката политика на Община Панагюрище." Г-жа Матанова отбеляза, че сътрудничеството с младите хора е една от основните политики на Общината и акцент в това сътрудничество е Общинският младежки парламент.

Точно преди две години бе учреден Първият общински младежки парламент, който съгласно Правилника за дейността му е деполитизирана неправителствена организация, представляваща интереса на младите хора в Община Панагюрище, изразител на тяхната воля пред органите на местната власт, в позицията на  консултативен орган към Кмета. Като представителен орган на младите хора в общината ОМП  подпомага, защитава и осигурява реализацията на младежки идеи. Търси съдействието на правителствени и неправителствени организации и възможността на всички тях да участват активно в процеса на вземане на решения и разрешаването на проблемите на младите хора в община Панагюрище.

«
Всички
© iLib  Прима-Софт