Новини

Лятна седмица в библиотеката

29.06.2017

И тази година през летния сезон стартира изпълнението на Общинската програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела”.

Общинската програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела“ е разработена от ресор „Хуманитарни дейности“ въз основа на анализ на наличните ресурси и набелязани задачи във връзка с провеждането на извънкласни форми за работа и ангажиране на свободното време на децата през летните месеци.

Общинската програма за лятна работа за деца и ученици е заложена като специфична цел в Програмата за управление на община Панагюрище 2015-2019 година: Оптимизиране на управлението на общинската образователна система.

Програмата е с основна цел да привлича институции и насърчава партньорство в полза на детето, съобразена е с интересите и възрастовия състав на участниците обхващащ деца и ученици от 6 до 18 годишна възраст.

 

«
Всички
© iLib  Прима-Софт