Събития

Публичното представяне на проекта за Бюджет`2015 на Община Панагюрище приключи

09.12.2014

В срок и по предварително обявения в покана до обществеността график, във връзка с изискванията на Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Панагюрище за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на община Панагюрище, приключи публичното представяне на проекта за Бюджет`2015 на Община Панагюрище.

 

От 25 до 27 ноември, включително, кметът на общината г-н Никола Белишки, неговите заместници г-жа Галина Матанова и г-н Георги Павлов, главният счетоводител г-жа Цветана Якова и главният експерт Бюджет и ТРЗ г-жа Надя Дашева се срещнаха с кметовете на Кметства и жители в осемте населените места на общината. Публично бе представен проекта за Бюджет за 2015 година за общината и конкретно за съответното населено място.  При планиран общ Бюджет в размер на 13 051 023 лева и въпреки намаляването на приходната част, като цяло финансовата рамка по населени места се запазва за трета поредна година. Без промяна остават и размерите на месните данъци и такси.

Обсъжданията по населени места преминаха в конструктивен диалог. Жителите поставиха своите въпроси, свързани най-вече с благоустрояване на улици и подмяна на водопровод и канализация.

 

Заключителното представяне на проекта за общинския бюджет за 2015 година се проведе на 27 ноември, от 17:00 часа в сградата на Община Панагюрище. На него присъстваха общински служители, общински съветници от ПП ГЕРБ, граждани и представители на местните медии. Главният финансист на Общината г-жа Якова презентира проекта, като представи общата финансова рамка по приходи и разходи, функции и дейности.

 

Кметът Белишки определи Бюджет`2015 като реалистичен, в който са обхванати най-важните приоритети на Община Панагюрище.

 

В свое изказване общинският съветник Томи Наплатанов припомни, че по методика на министерството на финансите за изминалата година община Панагюрище е на четвърто място по финансова стабилност в страната и на първо място в област Пазарджик по усвояване на средства от европейски програми. Бюджетът за 2015 година определи като реалистичен, изпълним, последователен при изпълнение на Управленската програма на Община Панагюрище за мандат 2011-2015 година, устойчив при реализиране на проектите по оперативните програми на Европейския съюз и с реална възможност за надграждане на постигнатите досега резултати в различните сфери на дейност.

 

Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, проектът за Бюджет на Община Панагюрище за 2015 година ще бъде внесен в Общински съвет за разглеждане в двадесет дневен срок след обнародване на Републиканския бюджет в Държавен вестник.

«
Всички
© iLib  Прима-Софт