Литературни клубове


Семейство Станчеви - Борислав и Александър

18.01.2018

Борислав Стефанов Станчев е роден на 18 май 1917 год. в гр. Панагюрище в заможно семейство. Учи в родния си град, но поради антифашистка дейност е изключен и през 1937 год. завършва III-та мъжка гимназия в София, а през 1942 год. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Оттогава датират първите му поетични изяви и близките му приятелства с изтъкнати поети и интелектуалци от онова време: Александър Геров, Иван Пейчев, Богомил Райнов, членове на БОНС и литературните кръжоци.

През 1946 год. е председател на ОФ в Панагюрище, а от 1956 год. постъпва на работа в МОК „Панагюрски мини“, с. Елшица.

На 3 януари 1957 год. сключва брак с Евгения Стефанова Ангелова от същото село, с която имат две деца – Александър и Екатерина.

Сред своите съграждани е известен с широките си обществени и поетични изяви, с богатите си културни и исторически познания, с откритата си гражданска позиция.

Публикува стихове и сътрудничи на вестниците „Панагюрски миньор“, „Оборище“, „Септемврийско знаме“. Участва със свои творби в сборниците „От Оборище до Медет“ – 1966 год. и „Топчето пукна“ – издаден по случай 100-годишнината от Априлското въстание 1976 год.

Един от основателите на литературния кръжак „Богдан Овесянин“. Автор на поемата „Безсмъртни“, по която композиторът Делчо Радивчев създава музика.

През 1981 год. е удостоен с Почетния знак на Панагюрище.

Умира на 22 април 1982 год.

През 2003 год. посмъртно излиза стихосбирката му „Панагюрище обвеяно със слава“ с илюстрации от Александър Станчев.

 

 

Александър Бориславов Станчев е роден на 7 март 1958 год. в гр. Пазарджик. През 1977 год. завършва Художествената гимназия в гр. София, а през 1985 г. – НХА гр. София при проф. Иван Кирков, специалност живопис.

Работи в обаластта на живописта. Пише стихове.

Самостоятелни изложби:

1995 г. – гр. София;

1997 г. – „Асарел-Медет“ Панагюрище;

2001 г. – гр. Панагюрище;

2006 г. – изложба на випуска на ул. „Шипка“ 6 – гр. София;

Участва в общите изложбе в гр. Панагюрище и гр. Пазарджик.

 

 

«
Всички
© iLib  Прима-Софт