Библиотечна мрежа


Народно читалище „Искра-1872” - с. Попинци

02.02.2016

 

През 2015 г., по Програмата за стимулиране на читалищната дейност в Община Панагюрище НЧ „Искра-1872” защити три проекта към Програмата и получи финансиране от Общината в размер на 2 950 лв.

 

Цялата статия виж тук

 

«
Всички
© iLib  Прима-Софт